Авлига хайгчид дэлхий нийтийн мөнгө угаах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг

Мөнгө угаахтай тэмцэх индексээр дэлхийн эрсдэлийн зэрэглэл 10-аас (эрсдэлийн хамгийн өндөр оноо) 5.22 байснаас 5.3 болж өссөн гэж Базелийн Засаглалын институт мэдээлэв.
Мөнгө угаах эрсдэлийг 110 улсад хараат бусаар судлан жил бүр гаргадаг бөгөөд энэхүү үнэлгээгээр Швейцарь Улс 2020 онд 4.74 оноо, 2021 онд 4.89 оноо авсан нь өмнөх онтой харьцуулахад өссөн үзүүлэлт юм. Одоо тэрээр 43 дугаар байрт бичигдэж байна. Илтгэлд дурдсанаар ахиц дэвшил гаргасан орнууд ч гэсэн хамгийн бага ахиу ашиг олсон байна.
Базелийн мөнгө угаахтай тэмцэх индексийн тайлангийн 10 дахь хэвлэлд виртуал хөрөнгө (криптовалют)-өөс үүдэлтэй аюул заналхийллийн эсрэг илүү хүчтэй хариу арга хэмжээ авах, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэхэд илүүтэйгээр анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглэсэн байна.
Мөн "Хууль ёсны болон хууль бус зорилгоор криптовалют гэх мэт виртуал хөрөнгийн хэрэглээ хурдацтай өсч байна" гэж тайланд дурджээ.
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дэлхийн хүчин чармайлтын тоймоос харахад "Үр дүнгүй систем бол ерөнхий дүрэм" гэж үздэг бөгөөд улс орнууд урьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлэхээс илүү муу ажилладаг.
Эрсдэлийн оноог Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага, Транспэрэнси Интернэшнл, Дэлхийн банк, Дэлхийн эдийн засгийн форум зэрэг олон нийтийн 17 эх сурвалжаас цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн гаргадаг.
Энэ нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, хээл хахууль, авлигын эрсдэл, санхүүгийн ил тод байдал, олон нийтэд хариуцлага хүлээлгэх боломж, хууль эрх зүй, улс төрийн эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаарх улс орнуудын хууль эрх зүйн орчныг үнэлдэг.
Энэхүү тайланд дэлхийн өнцөг булан бүрт эцсийн өмчлөгчдийн мэдээллийн ил тод байдал үр дүн муутай байгааг онцлон тэмдэглэжээ. Энэ нь хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчид, өөрөөр хэлбэл компани, сан болон бусад аж ахуйн нэгжүүдийн сүлжээг хянадаг хувь хүмүүсийн тухай мэдээллийг олон нийтэд ил болгохыг хэлнэ.
Санхүүгийн салбараас гадуур урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сул хэрэгжүүлдэг бөгөөд (жишээлбэл, үл хөдлөх хөрөнгө гэх мэт бизнесийн салбарууд) гэмт хэргийн оролцогчид ашиглаж болох хуульч, нягтлан бодогч зэрэг зуучлагчийн үүрэг оролцоо анхаарал татсан асуудал юм.
Эх сурвалж: swissinfo.ch
скачать dle 12.0

  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан