Мөрдөгч нь хүний хувийн мэдээлэл бүхий баримтыг аливаа байгууллага, албан тушаалтнаас гаргуулан авахад прокуророос зөвшөөрөл авах шаардлагатай

Шүүхээр шийдэгдсэн хэрэг маргааны талаар олон нийтэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор тухайн хэргийг шийдвэрлэсэн шүүгч нар...
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан